ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลไกในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโมเลกุลด้วยตัวยับยั้ง โดยโครงสร้างเอนไซม์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลไกในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโมเลกุลด้วยตัวยับยั้ง โดยโครงสร้างเอนไซม์
นักวิจัย : สุภา หารหนองบัว
คำค้น : เอชไอวี-1 , โมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ , โมเลคิวลาร์ดอกกิ้ง , สารยับยั้งเอนไซม์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/153874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภา หารหนองบัว . (2547). การศึกษากลไกในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโมเลกุลด้วยตัวยับยั้ง โดยโครงสร้างเอนไซม์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุภา หารหนองบัว . 2547. "การศึกษากลไกในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโมเลกุลด้วยตัวยับยั้ง โดยโครงสร้างเอนไซม์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุภา หารหนองบัว . "การศึกษากลไกในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโมเลกุลด้วยตัวยับยั้ง โดยโครงสร้างเอนไซม์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2547. Print.
สุภา หารหนองบัว . การศึกษากลไกในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโมเลกุลด้วยตัวยับยั้ง โดยโครงสร้างเอนไซม์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2547.