ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน
นักวิจัย : ธีรยุทธ วิไลวัลย์
คำค้น : ดีเอ็นเอ , เปปไทด์ , กรดนิวคลีอิก , กรดเบตาอะมิโน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จตุรงค์ สุภาพพร้อม , ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกษ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/153422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ . (2547). การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ . 2547. "การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ . "การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ . การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.