ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแก้วสำหรับงานศิลป์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแก้วสำหรับงานศิลป์
นักวิจัย : เชษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล
คำค้น : แก้ว , ศิลปหัตถกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/152945
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล . (2547). การสร้างแก้วสำหรับงานศิลป์.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร,.
เชษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล . 2547. "การสร้างแก้วสำหรับงานศิลป์".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร,.
เชษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล . "การสร้างแก้วสำหรับงานศิลป์."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร,, 2547. Print.
เชษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล . การสร้างแก้วสำหรับงานศิลป์. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร,; 2547.