ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน และซีเควนเซียลอินเจคชัน เพื่อใช้สำหรับบีดอิมมูโนแอสเส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน และซีเควนเซียลอินเจคชัน เพื่อใช้สำหรับบีดอิมมูโนแอสเส
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ครัดทัพ
คำค้น : โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส , ซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซิส , ไฮยาลูโรแนน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เกตุ กรุดพันธ์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/152799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . (2547). พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน และซีเควนเซียลอินเจคชัน เพื่อใช้สำหรับบีดอิมมูโนแอสเส.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . 2547. "พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน และซีเควนเซียลอินเจคชัน เพื่อใช้สำหรับบีดอิมมูโนแอสเส".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . "พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน และซีเควนเซียลอินเจคชัน เพื่อใช้สำหรับบีดอิมมูโนแอสเส."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2547. Print.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน และซีเควนเซียลอินเจคชัน เพื่อใช้สำหรับบีดอิมมูโนแอสเส. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2547.