ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้ายได้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้ายได้
นักวิจัย : อรวรรณ ตรรกนาถ
คำค้น : โบราณวัตถุ , รังสีเอกซ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/152681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ ตรรกนาถ . (2547). การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้ายได้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
อรวรรณ ตรรกนาถ . 2547. "การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้ายได้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
อรวรรณ ตรรกนาถ . "การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้ายได้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
อรวรรณ ตรรกนาถ . การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้ายได้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.