ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ฟ้องคดีภาคเอกชนกับภาครัฐ ต่อกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ฟ้องคดีภาคเอกชนกับภาครัฐ ต่อกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
นักวิจัย : เอมอิสสรา จันทร์เกษม
คำค้น : ศาลปกครอง , การพิจารณาและตัดสินคดี , ความพอใจ , การฟ้อง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/152189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอมอิสสรา จันทร์เกษม . (2547). การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ฟ้องคดีภาคเอกชนกับภาครัฐ ต่อกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เอมอิสสรา จันทร์เกษม . 2547. "การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ฟ้องคดีภาคเอกชนกับภาครัฐ ต่อกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เอมอิสสรา จันทร์เกษม . "การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ฟ้องคดีภาคเอกชนกับภาครัฐ ต่อกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2547. Print.
เอมอิสสรา จันทร์เกษม . การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ฟ้องคดีภาคเอกชนกับภาครัฐ ต่อกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2547.