ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของจีนที่แสดงออกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ชีวสารสนเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของจีนที่แสดงออกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ชีวสารสนเทศ
นักวิจัย : ชัยศิริ วงศ์คำ
คำค้น : ยีน , ท่อน้ำดี , ชีวสารสนเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/152034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยศิริ วงศ์คำ . (2547). การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของจีนที่แสดงออกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ชีวสารสนเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ชัยศิริ วงศ์คำ . 2547. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของจีนที่แสดงออกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ชีวสารสนเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ชัยศิริ วงศ์คำ . "การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของจีนที่แสดงออกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ชีวสารสนเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2547. Print.
ชัยศิริ วงศ์คำ . การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของจีนที่แสดงออกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ชีวสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2547.