ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์จากเห็ดรา ในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากเห็ดรา ในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
คำค้น : เชื้อรา , บาซิดิโอมัยโคตา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิวัฒ เสนาะเมือง
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/151278
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . (2546). การใช้ประโยชน์จากเห็ดรา ในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . 2546. "การใช้ประโยชน์จากเห็ดรา ในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . "การใช้ประโยชน์จากเห็ดรา ในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2546. Print.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . การใช้ประโยชน์จากเห็ดรา ในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2546.