ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ ในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ ในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
คำค้น : มะเขือเทศ , เชื้อรา , ฟูซาเรียม ออกซิสโพรัม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/151256
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . (2547). การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ ในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . 2547. "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ ในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ ในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2547. Print.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ ในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2547.