ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิจัย : วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
คำค้น : ความฉลาดทางอารมณ์ , คุณลักษณะ , นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/151066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง".
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี . "ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง."
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2547. Print.
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี . ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2547.