ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเพณีในรอบปีของชุมชนใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเพณีในรอบปีของชุมชนใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาค
นักวิจัย : ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
คำค้น : ความเป็นอยู่และประเพณี , โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/150101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ . (2546). ประเพณีในรอบปีของชุมชนใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาค.
    กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์,.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ . 2546. "ประเพณีในรอบปีของชุมชนใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาค".
    กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์,.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ . "ประเพณีในรอบปีของชุมชนใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาค."
    กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์,, 2546. Print.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ . ประเพณีในรอบปีของชุมชนใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาค. กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์,; 2546.