ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทย
นักวิจัย : สุธรรม นันทมงคลชัย
คำค้น : การคลอด , มารดาหลังคลอด , โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/150100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธรรม นันทมงคลชัย . (2546). ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์,.
สุธรรม นันทมงคลชัย . 2546. "ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์,.
สุธรรม นันทมงคลชัย . "ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์,, 2546. Print.
สุธรรม นันทมงคลชัย . ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมการแพทย์,; 2546.