ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ต่อสภาพแวดล้อมและชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตก :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ต่อสภาพแวดล้อมและชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตก :
นักวิจัย : นิวัฒน์ ฉิมพาลี
คำค้น : กะเหรี่ยง , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/149444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิวัฒน์ ฉิมพาลี . (2545). ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ต่อสภาพแวดล้อมและชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตก :.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
นิวัฒน์ ฉิมพาลี . 2545. "ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ต่อสภาพแวดล้อมและชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตก :".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
นิวัฒน์ ฉิมพาลี . "ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ต่อสภาพแวดล้อมและชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตก :."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2545. Print.
นิวัฒน์ ฉิมพาลี . ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ต่อสภาพแวดล้อมและชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตก :. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2545.