ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาหารโรคไต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาหารโรคไต
นักวิจัย : วิมล ธนสุวรรณ
คำค้น : พฤติกรรมสุขภาพ , วัยรุ่น , ไต , การส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัตนชฏาวรรณ อยู่นาค
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/149397
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิมล ธนสุวรรณ . (2547). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาหารโรคไต.
    กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วิมล ธนสุวรรณ . 2547. "พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาหารโรคไต".
    กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วิมล ธนสุวรรณ . "พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาหารโรคไต."
    กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2547. Print.
วิมล ธนสุวรรณ . พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาหารโรคไต. กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2547.