ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น :
นักวิจัย : วราภรณ์ สร้อยคำ
คำค้น : การจัดการธุรกิจ , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , มะม่วงแช่อิ่ม , กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/149340
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ สร้อยคำ . (2547). การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วราภรณ์ สร้อยคำ . 2547. "การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วราภรณ์ สร้อยคำ . "การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2547. Print.
วราภรณ์ สร้อยคำ . การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2547.