ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว
นักวิจัย : น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คำค้น : ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว , กรรมวิธีการผลิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/146157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . (2547). การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . 2547. "การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . "การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2547. Print.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2547.