ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : ฉลองชัย แบบประเสริฐ
คำค้น : ชาวสวน , มะม่วง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/145641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉลองชัย แบบประเสริฐ . (2546). การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ฉลองชัย แบบประเสริฐ . 2546. "การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ฉลองชัย แบบประเสริฐ . "การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2546. Print.
ฉลองชัย แบบประเสริฐ . การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2546.