ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กับพฤติกรรมการปฏิบัติภูมิจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กับพฤติกรรมการปฏิบัติภูมิจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : ประยูร วงกิจศิริ
คำค้น : โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ , ภูมิจริยธรรม , นักเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/145457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประยูร วงกิจศิริ . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กับพฤติกรรมการปฏิบัติภูมิจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ประยูร วงกิจศิริ . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กับพฤติกรรมการปฏิบัติภูมิจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ประยูร วงกิจศิริ . "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กับพฤติกรรมการปฏิบัติภูมิจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2546. Print.
ประยูร วงกิจศิริ . ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กับพฤติกรรมการปฏิบัติภูมิจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2546.