ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบคุณภาพของนมถั่วเหลืองผงคืนรูป ที่ได้จากการอบแห้ง โดยใช้เทคนิคแบบพ่นฝอย แบบพ่นกระจายโฟมและแบบเยือกแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบคุณภาพของนมถั่วเหลืองผงคืนรูป ที่ได้จากการอบแห้ง โดยใช้เทคนิคแบบพ่นฝอย แบบพ่นกระจายโฟมและแบบเยือกแข็ง
นักวิจัย : ขวัญตา ณัฐชยางกุล
คำค้น : นมผง , น้ำนมถั่วเหลือง , ถั่วเหลือง , การอบแห้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/145261
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขวัญตา ณัฐชยางกุล . (2546). การเปรียบเทียบคุณภาพของนมถั่วเหลืองผงคืนรูป ที่ได้จากการอบแห้ง โดยใช้เทคนิคแบบพ่นฝอย แบบพ่นกระจายโฟมและแบบเยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ขวัญตา ณัฐชยางกุล . 2546. "การเปรียบเทียบคุณภาพของนมถั่วเหลืองผงคืนรูป ที่ได้จากการอบแห้ง โดยใช้เทคนิคแบบพ่นฝอย แบบพ่นกระจายโฟมและแบบเยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ขวัญตา ณัฐชยางกุล . "การเปรียบเทียบคุณภาพของนมถั่วเหลืองผงคืนรูป ที่ได้จากการอบแห้ง โดยใช้เทคนิคแบบพ่นฝอย แบบพ่นกระจายโฟมและแบบเยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2546. Print.
ขวัญตา ณัฐชยางกุล . การเปรียบเทียบคุณภาพของนมถั่วเหลืองผงคืนรูป ที่ได้จากการอบแห้ง โดยใช้เทคนิคแบบพ่นฝอย แบบพ่นกระจายโฟมและแบบเยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,; 2546.