ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณสนามไฟฟ้าแบบขนาน : ด้วยวิธีรวมไลบรารีการคำนวณประสิทธิภาพสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณสนามไฟฟ้าแบบขนาน : ด้วยวิธีรวมไลบรารีการคำนวณประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย : ชุมพล งามผิว
คำค้น : สนามไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/144846
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุมพล งามผิว . (2546). การคำนวณสนามไฟฟ้าแบบขนาน : ด้วยวิธีรวมไลบรารีการคำนวณประสิทธิภาพสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ชุมพล งามผิว . 2546. "การคำนวณสนามไฟฟ้าแบบขนาน : ด้วยวิธีรวมไลบรารีการคำนวณประสิทธิภาพสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ชุมพล งามผิว . "การคำนวณสนามไฟฟ้าแบบขนาน : ด้วยวิธีรวมไลบรารีการคำนวณประสิทธิภาพสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2546. Print.
ชุมพล งามผิว . การคำนวณสนามไฟฟ้าแบบขนาน : ด้วยวิธีรวมไลบรารีการคำนวณประสิทธิภาพสูง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2546.