ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
คำค้น : น้ำเสีย , ไทเทเนียมไดออกไซด์ , โฟโตรีดักชัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ ศรีจารนัย , ชุติมา คูคู่สมุทร
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/143145
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . (2545). การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . 2545. "การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . "การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2545. Print.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2545.