ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : ราชันย์ พัฒนศักดิ์
คำค้น : ทรัพยากรธรรมชาติ , อุทยานแห่งชาติภูพาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/143036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ราชันย์ พัฒนศักดิ์ . (2547). ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ราชันย์ พัฒนศักดิ์ . 2547. "ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ราชันย์ พัฒนศักดิ์ . "ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2547. Print.
ราชันย์ พัฒนศักดิ์ . ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2547.