ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สมรรถนะของรีแอกเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงานแบบความร้อน-เคมี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สมรรถนะของรีแอกเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงานแบบความร้อน-เคมี
นักวิจัย : วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
คำค้น : การอนุรักษ์พลังงาน , พลังงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/140520
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ . (2546). การวิเคราะห์สมรรถนะของรีแอกเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงานแบบความร้อน-เคมี.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ . 2546. "การวิเคราะห์สมรรถนะของรีแอกเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงานแบบความร้อน-เคมี".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ . "การวิเคราะห์สมรรถนะของรีแอกเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงานแบบความร้อน-เคมี."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2546. Print.
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ . การวิเคราะห์สมรรถนะของรีแอกเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงานแบบความร้อน-เคมี. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2546.