ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวประสานสัมพันธ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวประสานสัมพันธ์
นักวิจัย : พีรพงษ์ พลเวียงธรรม
คำค้น : ชุมชนกับโรงเรียน , โปงลาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/138223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรพงษ์ พลเวียงธรรม . (2546). การศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวประสานสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม,.
พีรพงษ์ พลเวียงธรรม . 2546. "การศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวประสานสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม,.
พีรพงษ์ พลเวียงธรรม . "การศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวประสานสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม,, 2546. Print.
พีรพงษ์ พลเวียงธรรม . การศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวประสานสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม,; 2546.