ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ณัฏฐ พิชกรรม
คำค้น : กรุงเทพฯ , พื้นที่สีเขียว , อุณหภูมิ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เกษม จันทร์แก้ว
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/136386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฏฐ พิชกรรม . (2543). การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ณัฏฐ พิชกรรม . 2543. "การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ณัฏฐ พิชกรรม . "การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2543. Print.
ณัฏฐ พิชกรรม . การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2543.