ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : เสาวนี แสงชาติ
คำค้น : อาหาร , ครัว , โรงพยาบาลชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/134772
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวนี แสงชาติ . (2546). การวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
เสาวนี แสงชาติ . 2546. "การวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
เสาวนี แสงชาติ . "การวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2546. Print.
เสาวนี แสงชาติ . การวิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2546.