ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสม สำหรับระบบปรับอากาศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสม สำหรับระบบปรับอากาศ
นักวิจัย : ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
คำค้น : อุณหภูมิ , ระบบปรับอากาศ , ระบบวงจรด้านน้ำเย็น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/134114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . (2545). อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสม สำหรับระบบปรับอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . 2545. "อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสม สำหรับระบบปรับอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . "อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสม สำหรับระบบปรับอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2545. Print.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . อุณหภูมิน้ำเย็นจ่ายและแตกต่างที่เหมาะสม สำหรับระบบปรับอากาศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2545.