ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการควบคุมการทุจริตของนักการเมือง : ศึกษากรณี การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการควบคุมการทุจริตของนักการเมือง : ศึกษากรณี การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
นักวิจัย : วิภาวี เทพสุวรรณ
คำค้น : นักการเมือง , การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ , การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/131844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภาวี เทพสุวรรณ . (2545). ปัญหาการควบคุมการทุจริตของนักการเมือง : ศึกษากรณี การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วิภาวี เทพสุวรรณ . 2545. "ปัญหาการควบคุมการทุจริตของนักการเมือง : ศึกษากรณี การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วิภาวี เทพสุวรรณ . "ปัญหาการควบคุมการทุจริตของนักการเมือง : ศึกษากรณี การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2545. Print.
วิภาวี เทพสุวรรณ . ปัญหาการควบคุมการทุจริตของนักการเมือง : ศึกษากรณี การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2545.