ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
คำค้น : การค้า , การใช้ที่ดิน , ชุมชนเมือง , เทศบาลตำบลแม่สาย , เมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/131381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . (2546). พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . 2546. "พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . "พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2546. Print.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2546.