ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหา ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหา ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า
นักวิจัย : ทิพย์วรรณ แสวงศรี
คำค้น : วารสารลิซ่า , พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/130072
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพย์วรรณ แสวงศรี . (2546). การวิเคราะห์เนื้อหา ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ทิพย์วรรณ แสวงศรี . 2546. "การวิเคราะห์เนื้อหา ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ทิพย์วรรณ แสวงศรี . "การวิเคราะห์เนื้อหา ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2546. Print.
ทิพย์วรรณ แสวงศรี . การวิเคราะห์เนื้อหา ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,; 2546.