ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : รพีพร ธงทอง
คำค้น : การฟื้นฟูผู้กระทำผิด , ผู้กระทำผิด , อาสาสมัครคุมประพฤติ , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/129039
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รพีพร ธงทอง . (2546). ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
รพีพร ธงทอง . 2546. "ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
รพีพร ธงทอง . "ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2546. Print.
รพีพร ธงทอง . ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,; 2546.