ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
นักวิจัย : สิริวรรณ สุขศรี
คำค้น : หนองคาย , การอนุรักษ์สัตว์ป่า , พฤกษศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/127008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริวรรณ สุขศรี . (2546). พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สิริวรรณ สุขศรี . 2546. "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สิริวรรณ สุขศรี . "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2546. Print.
สิริวรรณ สุขศรี . พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2546.