ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (B. microplus) ที่มีต่อการนำโรคที่นำโดยเห็บ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (B. microplus) ที่มีต่อการนำโรคที่นำโดยเห็บ
นักวิจัย : สถาพร จิตตปาลพงศ์
คำค้น : โคกระบือ , เห็บโค , วัคซีน , ภูมิคุ้มกัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/126562
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . (2544). ผลของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (B. microplus) ที่มีต่อการนำโรคที่นำโดยเห็บ.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . 2544. "ผลของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (B. microplus) ที่มีต่อการนำโรคที่นำโดยเห็บ".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . "ผลของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (B. microplus) ที่มีต่อการนำโรคที่นำโดยเห็บ."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2544. Print.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . ผลของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (B. microplus) ที่มีต่อการนำโรคที่นำโดยเห็บ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2544.