ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก
นักวิจัย : สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
คำค้น : โรงงานน้ำมันปาล์ม , ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/126237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . (2545). การวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . 2545. "การวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . "การวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2545. Print.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . การวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2545.