ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโฮมเพจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโฮมเพจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : มนธีร์ จิตต์อนันต์
คำค้น : เพชรบุรี , โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย , ขยะ , การกำจัดขยะ , น้ำเสีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/126017
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนธีร์ จิตต์อนันต์ . (2545). การสร้างโฮมเพจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
มนธีร์ จิตต์อนันต์ . 2545. "การสร้างโฮมเพจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
มนธีร์ จิตต์อนันต์ . "การสร้างโฮมเพจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2545. Print.
มนธีร์ จิตต์อนันต์ . การสร้างโฮมเพจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2545.