ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน
นักวิจัย : นิธิรัชต สงวนเดือน
คำค้น : น้ำเสีย , โลหะหนัก , เรซิน , ไอออน , ซังข้าวโพด , เปลือกถั่วเหลือง , ก้านทานตะวัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/125942
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิธิรัชต สงวนเดือน . (2545). การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นิธิรัชต สงวนเดือน . 2545. "การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นิธิรัชต สงวนเดือน . "การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2545. Print.
นิธิรัชต สงวนเดือน . การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2545.