ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวก ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวก ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จิตประภา ศรีอ่อน
คำค้น : กรุงเทพฯ , คนหูหนวก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/125805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตประภา ศรีอ่อน . (2545). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวก ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล,.
จิตประภา ศรีอ่อน . 2545. "การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวก ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล,.
จิตประภา ศรีอ่อน . "การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวก ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2545. Print.
จิตประภา ศรีอ่อน . การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวก ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2545.