ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
นักวิจัย : เรณู คุปตัษเฐียร
คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/124914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรณู คุปตัษเฐียร . (2545). การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,.
เรณู คุปตัษเฐียร . 2545. "การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,.
เรณู คุปตัษเฐียร . "การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,, 2545. Print.
เรณู คุปตัษเฐียร . การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,; 2545.