ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA
นักวิจัย : พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
คำค้น : หม้อแปลงไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/124282
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท . (2544). การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท . 2544. "การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท . "การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2544. Print.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท . การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2544.