ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของโรเจอร์สต่อคุณภาพชีวิตสมรสของสตรีที่มีปัญหาครอบครัว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของโรเจอร์สต่อคุณภาพชีวิตสมรสของสตรีที่มีปัญหาครอบครัว
นักวิจัย : ใบศรี แสบงบาล
คำค้น : คุณภาพชีวิต , การสมรส , การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/124245
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ใบศรี แสบงบาล . (2545). ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของโรเจอร์สต่อคุณภาพชีวิตสมรสของสตรีที่มีปัญหาครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ใบศรี แสบงบาล . 2545. "ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของโรเจอร์สต่อคุณภาพชีวิตสมรสของสตรีที่มีปัญหาครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ใบศรี แสบงบาล . "ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของโรเจอร์สต่อคุณภาพชีวิตสมรสของสตรีที่มีปัญหาครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2545. Print.
ใบศรี แสบงบาล . ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของโรเจอร์สต่อคุณภาพชีวิตสมรสของสตรีที่มีปัญหาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2545.