ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน
นักวิจัย : รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์
คำค้น : นักหนังสือพิมพ์ , แหล่งข่าว , หนังสือพิมพ์ , นักข่าว , ข่าวบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/124165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์ . (2545). การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์ . 2545. "การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์ . "การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2545. Print.
รุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์ . การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2545.