ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วราภรณ์ วงศ์บุญ
คำค้น : ขอนแก่น , ข้าวขาวดอกมะลิ , ปุ๋ยฟอสเฟต , ปุ๋ยโปแตสเซี่ยม , ปุ๋ยไนโตรเจน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/124149
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ วงศ์บุญ . (2545). อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วราภรณ์ วงศ์บุญ . 2545. "อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วราภรณ์ วงศ์บุญ . "อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2545. Print.
วราภรณ์ วงศ์บุญ . อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2545.