ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
นักวิจัย : กรกนก อิงคนินันท์
คำค้น : น้ำยาบ้วนปาก , ฝรั่ง , สารสกัดจากพืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/123404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรกนก อิงคนินันท์ . (2545). การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
กรกนก อิงคนินันท์ . 2545. "การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
กรกนก อิงคนินันท์ . "การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2545. Print.
กรกนก อิงคนินันท์ . การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2545.