ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าวิเคราะห์ P ในดินกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าวิเคราะห์ P ในดินกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พงศ์ศิริ พชรปรีชา
คำค้น : ถั่วเหลือง , ดิน , ขอนแก่น , เมล็ดพันธุ์ , ปุ๋ยฟอสเฟต , ฟอสฟอรัส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/122819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . (2545). ค่าวิเคราะห์ P ในดินกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . 2545. "ค่าวิเคราะห์ P ในดินกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . "ค่าวิเคราะห์ P ในดินกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2545. Print.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . ค่าวิเคราะห์ P ในดินกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2545.