ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี
นักวิจัย : สราพรรณ พจน์ชนะชัย
คำค้น : เหล็กเส้น , คอนกรีตเสริมเหล็ก , รังสีแกมมา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/120648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สราพรรณ พจน์ชนะชัย . (2544). การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สราพรรณ พจน์ชนะชัย . 2544. "การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สราพรรณ พจน์ชนะชัย . "การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2544. Print.
สราพรรณ พจน์ชนะชัย . การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2544.