ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตเพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตเพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ศิษฎา สิมารักษ์
คำค้น : อุตสาหกรรมการเกษตร , เทคโนโลยีการเกษตร , พิษณุโลก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/120374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิษฎา สิมารักษ์ . (2545). การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตเพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ศิษฎา สิมารักษ์ . 2545. "การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตเพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ศิษฎา สิมารักษ์ . "การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตเพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2545. Print.
ศิษฎา สิมารักษ์ . การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตเพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2545.