ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิต สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิต สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : ประเสริฐ จุฑา
คำค้น : เด็กพิการ , สุขภาพจิต , บุคลากรสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/119961
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ จุฑา . (2544). สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิต สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ประเสริฐ จุฑา . 2544. "สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิต สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ประเสริฐ จุฑา . "สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิต สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2544. Print.
ประเสริฐ จุฑา . สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิต สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2544.