ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4MAT

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4MAT
นักวิจัย : วรินทร์ ลำพุทธา
คำค้น : เคมี , การศึกษาขั้นมัธยม , กิจกรรมการเรียนการสอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/119935
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรินทร์ ลำพุทธา . (2545). ผลการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4MAT.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วรินทร์ ลำพุทธา . 2545. "ผลการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4MAT".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วรินทร์ ลำพุทธา . "ผลการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4MAT."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2545. Print.
วรินทร์ ลำพุทธา . ผลการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4MAT. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2545.