ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคิดค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคิดค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : ณัฐพล ตั้งประภาพร
คำค้น : เพชรบุรี , โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย , ค่าธรรมเนียม , น้ำเสีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/119538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐพล ตั้งประภาพร . (2545). การคิดค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ณัฐพล ตั้งประภาพร . 2545. "การคิดค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ณัฐพล ตั้งประภาพร . "การคิดค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2545. Print.
ณัฐพล ตั้งประภาพร . การคิดค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2545.