ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
นักวิจัย : อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
คำค้น : การพัฒนาองค์การ , วัฒนธรรม , เทคโนโลยีสารสนเทศ , องค์กรวัฒนธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บรรจง สิทธิ , นวลฉวี ศรีแก้ว
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/118693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ . (2542). ศึกษาบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,.
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ . 2542. "ศึกษาบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,.
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ . "ศึกษาบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,, 2542. Print.
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ . ศึกษาบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,; 2542.